Training

การฝึกอบรมพนักงาน

แทนทับฯ รับรางวัลมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ จากกระทรวงแรงงาน


เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 บ.แทนทับฯ ได้เข้ารับรางวัล เครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ในงาน World Skill Thailand 2014 25th National Skill Competition (การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25) ณ อาคารชาเลเจอร์ 2 เมืองทองธานี โดยมี นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้

โดยบริษัทได้ส่งพนักงานจำนวน 9 คน เข้าอบรมและสอบเทียบฝีมือ ที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ในวันที่ 5-16 พฤศจิกายน 2555 จำนวน 2 รุ่น/ รุ่นละ 10 วัน และได้ผ่านการทดสอบฝีมือแรงงานทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ในวันที่ 21-23 และ 26-28 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา

แทนทับรับรางวัลมาตรฐานฝีมือแรงงาน

แทนทับถ่ายรูปร่วมกับผู้ที่ได้รับรางวัลอื่นๆ

ตัวแทนบริษัทแทนทับถ่ายภาพร่วมกับรางวัล

รางวัลมาตรฐานฝีมือแรงงาน

Follow us